Covid19 Print

Corona en weer opstarten

Woensdag 6 mei heeft het kabinet de bestaande maatregelen voor de bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten versoepeld. Het NOB en PADI hebben een protocol (http://www.onderwatersport.org/corona) opgesteld om duikactiviteiten enĀ  opleidingen weer voorzichtig op te starten. Het bestuur benadrukt dat alle leden zich aan het protocol dienen te houden. De gemeente handhaaft de naleving van het protocol en kan bij niet naleven een boete opleggen.